http://103rtna.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  การสาธิตสินค้า  จรรยาบรรณ Amway  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 23/01/2009
ปรับปรุง 24/09/2010
สถิติผู้เข้าชม282,182
Page Views482,099
Menu
หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
การสาธิตสินค้า
จรรยาบรรณ Amway
ติดต่อเรา
การเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์
  opp
ข้อคิดดีๆในธุรกิจแอมเวย์
แนวคิดผู้ประสบความสำเร็จ
  Mr. FOO
ทำธุรกิจแอมเวย์แบบผิดวิธี
เจาะประวัติแอมเวย์
บทความจาก ABOC คปอ.
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
iGetWeb.com
เว็บสำเร็จรูป ทำเว็บ สร้างเว็บ
 เจาะประวัติแอมเวย์ > แอมเวย์ประเทศไทย

แอมเวย์ประเทศไทย

 
 
 


ก่อตั้ง 4 พฤษภาคม 2530

วิสัยทัศน์แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขายตรงจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยระบบการตลาดหลายชั้น โดยเน้นธุรกิจ
ด้านการค้าปลีก แอมเวย์เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมการขายตรงไทยตั้งแต่ปี 2531
บริษัทมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นจรรโลงธุรกิจขายตรงที่มีจริยธรรม โดยได้ร่วมสนับสนุน
อย่างจริงจังในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ซึ่งบัญญัติขึ้น
โดยสมาพันธ์การขายตรงแห่งโลก ร่วมกับสมาคมการขายตรงในแต่ละประเทศทั่วโลก

นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์
ปัจจุบันมีนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพกับบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน
300,000 รหัส และสมาชิกผู้ใช้สินค้าแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพเป็นจำนวน 440,000 รหัส

ผลิตภัณฑ์
แอมเวย์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อุปโภค
บริโภคต่างๆ มากกว่า 500 รายการ ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ทุกชนิดได้รับการคิดค้นขึ้น
เป็นพิเศษ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และมีการรับประกันความพอใจ
หากไม่พอใจ ยินดีคืนเงิน

ประเภทของผลิตภัณฑ์
My Health ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ ได้แก่ โปรตีนชนิดผง เครื่องดื่มผสมอุดมด้วยวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ผลิตโดย
โรงงานนิวทริไลท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดและวิตามินรายใหญ่ของโลก โดยเพาะปลูกวัตถุดิบในฟาร์มของตนเองโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
และปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ยังประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อสุขภาพอนามัย อาทิ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ เป็นต้น

My Self ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทะนุถนอมความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปาก ผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผม และเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี
เครื่องสำอางชุดถนอมผิวและชุดสีสันที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 1 ใน 5 อันดับแรกของโลกในกลุ่มแบรนด์พรีเมี่ยม จากการสำรวจของยูโรมอนิเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ระดับแนวหน้าที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาข้อมูลทางการตลาดของผู้บริโภคใน 62 ประเทศ มีศูนย์มากกว่า 600 แห่งทั่วโลกและมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

My Home ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักรีด ผลิตภัณฑ์ถนอมรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การเกษตร และผลิตภัณฑ์เครื่องครัวไอคุ้ก

Personal Shoppers Catalog ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากบริษัทและผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและโอกาส
ในการขยายตลาดแก่นักธุรกิจแอมเวย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแอมเวย์ นมสดยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ ผลิตภัณฑ์นอติลุส
กาแฟคั่วบดแอมฟี่โดยดอยตุง กาแฟผงสำเร็จรูปแอมฟี่ และผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากแบรนด์ชั้นนำ เป็นต้น

 


ความสำเร็จ

บริษัทแอมเวย์มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความมั่นคง
ให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ พร้อมทั้งการสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพในฐานะผู้นำที่พร้อมจะตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคหมายเหตุ: รอบปีบัญชีของบริษัทแอมเวย์เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม


เกียรติรางวัลในประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาดดีเด่นประเภทส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับ "โครงการอนุรักษ์ช้าง เพื่อนคู่ป่า" จากการประกวดผลงานการตหลาดดีเด่น
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2537 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาดดีเด่นประเภทบริการสำหรับ "ระบบธุรกิจขายตรงแบบการตลาดหลายชั้นสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค" จากการประกวดผลงาน การตลาดดีเด่น ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2538 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
รางวัลชมเชยผลงานการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2538 สำหรับ "ระบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอมเวย์สูตรเข้มข้นพิเศษ ซูเปอร์คอนเซ็นเทรต"
จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
รางวัลชมเชยสถานประกอบการประเภทพาณิชยกรรมและบริการขนาดกลางดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2540 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยบริษัท AJA EQS (Thailand) Ltd. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2540
รางวัลชมเชยผลงานการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2541 สำหรับแผนงานประชาสัมพันธ์ "แอมเวย์ ขายตรงสีเขียว" จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 แผนงานการตลาดและแผนธุรกิจ SMEs ดีเด่นประจำปี 2543 สำหรับ "ข้าวแอมเวย์ ข้าวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี" จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
รางวัล "ผู้ประกอบธุรกิจพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค" ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่จัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง เนื่องในงานวันคุ้มครองผู้บริโภค '44 จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001:2000 ด้านการให้บริการในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทในพื้นที่
สำนักงานใหญ่ โดยบริษัท AJA Registrars Ltd. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544
ประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ "คุ้มครองผู้บริโภค" จากผลงานการจัดทำ ฉลากสินค้าที่ชัดเจนถูกต้อง ในโครงการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดย
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545
รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค สำหรับโฆษณาชุด "ปลา" โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภทสินค้า จากสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมประชาสัมพันธ์ และสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2546
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2550

 


มิใช่เพียงความมุ่งมั่นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยการมอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดเท่านั้น ...
แอมเวย์ยังตระหนักถึงบุญคุณของสังคมบนผืนแผ่นดินไทยและการใช้ทรัพยากรของโลกใบนี้อย่างคุ้มค่าเสมอมา
ดังนั้น ทุกย่างก้าวที่เราเติบใหญ่ แอมเวย์ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

ปณิธานของแอมเวย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

แอมเวย์เชื่อว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือบุคคลใด นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจในปี 2502 แอมเวย์ได้สร้างและดำรงรักษาชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับว่า เป็นบริษัทที่มีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
สารเซอร์แฟ็คแตนท์หรือสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของแอมเวย์ทุกชนิดล้วนมีคุณสมบัติ
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยจะแตกตัวอย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดปัญหาฟองอากาศที่มากเกินควร
ในแหล่งน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ แอล.โอ.ซี. ผงซักฟอก เอสเอ 8
ผลิตภัณฑ์ล้างจานดิชดรอปส์ ผลิตภัณฑ์ล้างรถ คาร์ วอช เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้น
ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ส่วนใหญ่มีสูตรผสมเข้มข้น ประหยัด ใช้สะดวก และเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมเพราะช่วยลด ปริมาณการซื้อให้น้อยครั้งกว่าปกติ ช่วยลดปริมาณขยะ โดยผลิตภัณฑ์แอมเวย์มีบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ
น้อยกว่าถึง 50-70%

ปลอดจากสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (ซีเอฟซี)
ผลิตภัณฑ์สเปรย์ทุกชนิดที่แอมเวย์ผลิตขึ้นมิได้มีส่วนผสมของสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) ซึ่งเป็นตัวการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลก
ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่ามิได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำลายชั้นโอโซนของโลกให้หมดไปแต่อย่างใด

นำพลาสติกกลับมาแปรรูปใช้ใหม่
ขยะพลาสติกเป็นอันตรายคุกคามสิ่งแวดล้อมโลกเพราะทำให้เกิดขยะมหาศาลทับถมกันนานนับปี โรงงานผลิตของแอมเวย์ได้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว
กลับมาแปรรูปผลิตใช้ใหม่ จึงทำให้ปริมาณขยะพลาสติกลดน้อยลงและยังช่วยประหยัดทรัพยากรซึ่งนำมาทำพลาสติกอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของแอมเวย์บรรจุในกล่องกระดาษที่ย่อยสลายได้ง่ายและนำมาหมุนเวียนผลิตใช้ใหม่ จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติก

เลิกใช้สัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง
แอมเวย์ได้ยกเลิกการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์เพื่อประเมินผลความปลอดภัยต่อมนุษย์ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์มานานนับทศวรรษแล้ว
โดยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ปลอดภัยต่อระบบน้ำทิ้งและน้ำเสีย
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของแอมเวย์ เมื่อทำให้เจือจางตามคำแนะนำบนฉลาก จะปลอดภัยต่อระบบระบายน้ำทิ้งและน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ โดยอาจนำมาใช้
รดน้ำต้นไม้และพืชผักสวนครัวได้ด้วย จึงไม่มีผลเสียหายต่อระบบนิเวศน์ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ดิช ดรอปส์ ผงซักฟอก เอสเอ 8 เป็นต้น

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001: 2004
ระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001: 2000


แอมเวย์ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการนำร่อง ISO 14001 มาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยการริเริ่มของคณะกรรมการนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย โดยบริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 สำหรับสำนักงานใหญ่ และคลังสินค้า ณ ถนนรามคำแหง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2540
นับเป็นธุรกิจบริการแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเป็นองค์กรธุรกิจขายตรงแห่งแรกของโลกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล
ISO 14001 ทั้งยังได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001: 2000 ด้านการให้บริการในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทในพื้นที่สำนักงานใหญ่ โดยบริษัท AJA Registrars Ltd. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544ฉันมิใช่ขยะ...นะจ๊ะ


แอมเวย์ได้ริเริ่มโครงการฉันมิใช่ขยะ....นะจ๊ะ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันเพื่อมุ่งเน้นให้นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยให้นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกส่งคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ที่ใช้แล้วกลับมายังบริษัท ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ แอมเวย์ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ส่งคืนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในโครงการต่างๆ ของสถาบันเพื่อการนำกลับมาใช้
ที่ได้ประโยชน์สูงสุด

แอมเวย์...คนไทยหัวใจอนุรักษ์
สืบเนื่องจากโครงการ "ฉันมิใช่ขยะ...นะจ๊ะ" แอมเวย์ได้จัดการประกวดเพื่อประกาศเกียรติคุณ "นักธุรกิจ แอมเวย์หัวใจอนุรักษ์" ขึ้นครั้งแรกในปี 2542
เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการสร้างแบบอย่างที่ดีในองค์กรนักธุรกิจแอมเวย์ และในปี 2543 ได้ปรับเป็น "แอมเวย์...คนไทยหัวใจอนุรักษ์" เพื่อขยายผลให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นจวบจนปัจจุบัน

อนุรักษ์ช้าง เพื่อนคู่ป่า
ในปี 2536 แอมเวย์ได้ริเริ่มโครงการโดยความร่วมมือของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการ
ศึกษาระบบนิเวศน์ของช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีสาเหตุจากการที่ช้างป่าในบริเวณนี้ลดจำนวนลงเรื่อยๆ จนน่าวิตกว่า สักวันช้างอาจหมดไป
จากป่าอันอุดมสมบูรณ์แถบนี้

แอมเวย์...เยาวชนไทยหัวใจอนุรักษ์
เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความรู้ มีจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาว่างระหว่างปิดเทอมได้อย่างมีคุณค่า แอมเวย์จึงได้จัดโครงการเยาวชนรักสัตว์มาตั้งแต่ปี 2534
และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนปี 2544 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "แอมเวย์...เยาวชนไทยหัวใจอนุรักษ์" โดยแอมเวย์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ในแง่มุมต่างๆ เช่น ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฎพระนคร สวนสัตว์ดุสิต สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สืบสานวัฒนธรรมไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แอมเวย์ได้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยการปลูกจิตสำนึกของพนักงาน
นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์ และประชาชนคนไทยให้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแสดงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมค่าของประเทศชาติ

ธ สถิตในดวงใจ ไทยทั่วหล้า
แอมเวย์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนหลักการแสดงแสง เสียง และสื่อผสมสัญจร "ธ สถิตในดวงใจ ไทยทั่วหล้า" จัดโดยสำนักพระราชวัง เป็นโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ โดยจัดขึ้นใน 8 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

รักษ์อยุธยา มรดกไทย มรดกโลก
โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหรือ "รักษ์อยุธยา มรดกไทย มรดกโลก" ซึ่งแอมเวย์ได้สนับสนุนโครงการร่วมกับ
คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ซึ่งนักธุรกิจแอมเวย์ได้ร่วมกันเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในโครงการ
โดยแอมเวย์ได้มอบเงินสมทบกองทุนรักษ์อยุธยาเป็นจำนวน 3,346,132.99 บาท

บ้านมรดกไทย
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของแอมเวย์ ได้ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะของบ้านไทยเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
และโบราณคดี อาทิ วังบางขุนพรหม วังวรดิษฐ์ วังสวนผักกาด บ้านพิษณุโลก ปาร์คนายเลิศ สถานทูตอเมริกัน สถานทูตฝรั่งเศส เป็นต้น

แบ่งปันเด็กน้อยด้อยโอกาส

แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น มีนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่ กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และสนับสนุนให้แอมเวย์สาขาต่างๆ ทั่วโลกยึดเป็น
นโยบายในการตอบแทนบุญคุณสู่สังคมไทย ซึ่งแอมเวย์ประเทศไทยได้นำมาเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ พ.ศ. 2530 เช่นกัน

มอบห้องปฏิบัติการทางภาษาแก่เยาวชนภาคใต้
นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และนักธุรกิจแอมเวย์
ได้ร่วมกันส่งมอบห้องปฏิบัติการทางภาษา มูลค่าการจัดสร้างทั้งสิ้น 500,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านกะหลิม จ.ภูเก็ต หนึ่งใน
โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิอย่างรุนแรง เพื่อส่งเสริมและเติมเต็มทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้และสื่อการสอนที่ทันสมัย โดยการสนับสนุนครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ "แอมเวย์รวมใจ
บรรเทาพิบัติภัยภาคใต้" ซึ่งมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิเมื่อปี 2548

One by One Campaign
เมื่อมี "หนึ่งผู้ให้" อย่างน้อยต้องมี "หนึ่งผู้รับ" เพียงหนึ่งการให้ของคุณ ทีละคน ทีละคน อาจถึงผู้รับจำนวนมหาศาล นี่เองคือ
แนวคิดซึ่งมูลนิธิยึดเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เสมอมา ภายใต้โครงการ "One by One"

"One by One" เป็นโครงการเพื่อสังคมที่แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น ได้ริเริ่มเพื่อเป็นแนวทางให้แอมเวย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ร่วมกันให้การดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยได้นำแนวทางดังกล่าวมาดำเนิน
กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยให้ดีขึ้น วันนี้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันให้ความช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมคนละไม้ละมือ อนาคตจะมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและได้รับ
โอกาสดีๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้นนับแสนนับล้านคน

ร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย
ในฐานะที่แอมเวย์ประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ประกอบกับจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองทางธุรกิจที่ดี
ของแอมเวย์เอง ส่งผลให้แอมเวย์มุ่งมั่นยืนหยัดที่จะเป็นอีกองค์กรหนึ่ง ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ไทยเองแล้ว ยังได้ร่วมภารกิจต่างๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและจรรโลงเศรษฐกิจที่ดีของสังคมไทยอีกด้วยเช่นกัน

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

ความเป็นมา
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และนักธุรกิจแอมเวย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการดำเนิน กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อตอบแทนบุญคุณของสังคมไทย โดยได้รับการจดทะเบียนมูลนิธิในปี 2545 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบ
ในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทตลอดชีพ ในปี 2546

แนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิ
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต ทั้งเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ด้วยปัจจุบันยังมีเด็ก
และเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสและการดูแลอยู่เป็นจำนวนมากมูลนิธิจึงมุ่งเน้นในแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนไทย
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมด้านการศึกษา ดูแลรักษาเด็กและเยาวชนที่มีอาการป่วยหรือมีความพิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือ
เด็กกำพร้า และให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย เช่น
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์และ โครงการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤติ
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด
มอบสนามเด็กเล่นแก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเยาวชนของมูลนิธิรักษ์ไทย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารกิจกรรมของโครงการต่างๆ ของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยได้ที่ www.amwayfoundation.or.th
และสามารถปันน้ำใจบริจาคเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิได้โดย
บริจาคทางธนาณัติ / เช็คขีดคร่อม / ดร๊าฟ โดยสั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย"
บริจาคทางธนาคาร ในนาม "มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย" หมายเลขบัญชี 047-2-46293-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารเอเชีย สาขาสำนักงานสาทร

เราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทย
"แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า"

ที่มา  www.amwayshopping.com

ความคิดเห็น

 1. 1
  อาภากร พินพิสิทธิ์
  อาภากร พินพิสิทธิ์ eung39@yahoo.com 14/08/2009 14:08
  ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณลักษณะของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ ผ่านการรับรอง iso 14001 ค่ะว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างค่ะ {icon4} {icon4}
 2. 2
  svenae
  svenae 04/10/2009 10:57
  ความหมายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM : EMS ) หมายถึงส่วนของระบบการ
  จัดการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโครงสร้างองค์การ การวางแผน ความรับผิดชอบ การปฏิบัติขั้นตอน กระบวนการ และทรัพยากร
  สำหรับการจัดทำ การปฏิบัติให้บรรลุถึงผล การทบทวนและรักษานโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็น ไปตามนโยบาย
  ในการรักษาสิ่งแวดล้อมใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด และไม่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า

  ถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือมีระบบการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงตัวสินค้าเอง ก็รักษาสิ่งแวดล้อมครับ คือผลิตออกมาแล้วไม่ทำลายธรรมชาติไม่ก่อให้กิดสารพิษหรือมลภาวะแก่โลก ตามมาตรฐานครับ
 3. 3
  ไพฑูรย์
  ไพฑูรย์ 13/04/2010 21:25

  ธุรกิจ GDI ธุรกิจที่กำลังเติบโตในไทย
  ธุรกิจที่กำลังเติบโตในไทยเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายแน่นอนเช็คได้
  ทำงานผ่านเน็ต 100%
  สร้างรายได้ บนเน็ต ไม่ขาย ไม่ง้อ ทดลองฟรี7วัน
  ทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต  มีรายได้จริง !
    ไม่ใช่พนักงานขาย
    ไม่มีอบรมต่างจังหวัด
    ทำงานที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ต 100%
    ทำครบ 1 ปี การันตีรายได้ที่ 50,000 บาท/เดือน
    ขอเพียงท่านพร้อมที่จะเรียนรู้และปฏิบัติงาน (อาจจะใช้เวลาวันละ 2-4 ชั่วโมง)
    ศึกษาข้อมูลฟรีที่


     www.paitoonbusiness.ws


  arabertom@yahoo.co.th


  tel.0801917231


   

 4. 4
  Amway อันดับ 1
  Amway อันดับ 1 prasit_amway@hotmail.com 13/03/2011 15:16
  แอมเวย์คือธุรกิจขายตรงอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นผู้นำในสินค้าที่มีคุณภาพยอดนิยมอันดับ 1
 5. 5
  20/06/2012 13:59

  ผมไม่เห็นมีคนที่ได้เงินหรือทำแล้วรวยจากการทำแอมเวย์จริงๆเลยถ้าได้จริงมีตัวตนจริงจับต้องได้ผมจะทำด้วยคน

 6. 6
  ying
  ying karanphat@gmail.com 02/07/2012 12:53

  มาสิคะ จะให้เห็นตัวเป็นๆ จับต้องได้ ว่ารวยต้องทำยังไง เมื่อทราบแล้วคุณจะกล้าทำหรือเปล่านั้นอยู่ที่ตัวคุณ


  karanphat@gmail.com 0874414945

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  การสาธิตสินค้า จรรยาบรรณ Amway  ติดต่อเรา
By วิธีประสบความสำเร็จในธุรกิจ Amway.  
Copyright 2005-2015 All rights reserved.
view