http://103rtna.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  การสาธิตสินค้า  จรรยาบรรณ Amway  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 23/01/2009
ปรับปรุง 24/09/2010
สถิติผู้เข้าชม307,248
Page Views518,640
Menu
หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
การสาธิตสินค้า
จรรยาบรรณ Amway
ติดต่อเรา
การเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์
  opp
ข้อคิดดีๆในธุรกิจแอมเวย์
แนวคิดผู้ประสบความสำเร็จ
  Mr. FOO
ทำธุรกิจแอมเวย์แบบผิดวิธี
เจาะประวัติแอมเวย์
บทความจาก ABOC คปอ.
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
iGetWeb.com
เว็บสำเร็จรูป ทำเว็บ สร้างเว็บ
 

แอมเวย์ประเทศไทย

 
 
 


ก่อตั้ง 4 พฤษภาคม 2530

วิสัยทัศน์แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขายตรงจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยระบบการตลาดหลายชั้น โดยเน้นธุรกิจ
ด้านการค้าปลีก แอมเวย์เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมการขายตรงไทยตั้งแต่ปี 2531
บริษัทมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นจรรโลงธุรกิจขายตรงที่มีจริยธรรม โดยได้ร่วมสนับสนุน
อย่างจริงจังในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ซึ่งบัญญัติขึ้น
โดยสมาพันธ์การขายตรงแห่งโลก ร่วมกับสมาคมการขายตรงในแต่ละประเทศทั่วโลก

นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์
ปัจจุบันมีนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพกับบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน
300,000 รหัส และสมาชิกผู้ใช้สินค้าแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพเป็นจำนวน 440,000 รหัส

ผลิตภัณฑ์
แอมเวย์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อุปโภค
บริโภคต่างๆ มากกว่า 500 รายการ ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ทุกชนิดได้รับการคิดค้นขึ้น
เป็นพิเศษ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และมีการรับประกันความพอใจ
หากไม่พอใจ ยินดีคืนเงิน

ประเภทของผลิตภัณฑ์
My Health ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ ได้แก่ โปรตีนชนิดผง เครื่องดื่มผสมอุดมด้วยวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ผลิตโดย
โรงงานนิวทริไลท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดและวิตามินรายใหญ่ของโลก โดยเพาะปลูกวัตถุดิบในฟาร์มของตนเองโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
และปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ยังประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อสุขภาพอนามัย อาทิ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ เป็นต้น

My Self ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทะนุถนอมความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปาก ผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผม และเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี
เครื่องสำอางชุดถนอมผิวและชุดสีสันที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 1 ใน 5 อันดับแรกของโลกในกลุ่มแบรนด์พรีเมี่ยม จากการสำรวจของยูโรมอนิเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ระดับแนวหน้าที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาข้อมูลทางการตลาดของผู้บริโภคใน 62 ประเทศ มีศูนย์มากกว่า 600 แห่งทั่วโลกและมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

My Home ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักรีด ผลิตภัณฑ์ถนอมรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การเกษตร และผลิตภัณฑ์เครื่องครัวไอคุ้ก

Personal Shoppers Catalog ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากบริษัทและผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและโอกาส
ในการขยายตลาดแก่นักธุรกิจแอมเวย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแอมเวย์ นมสดยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ ผลิตภัณฑ์นอติลุส
กาแฟคั่วบดแอมฟี่โดยดอยตุง กาแฟผงสำเร็จรูปแอมฟี่ และผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากแบรนด์ชั้นนำ เป็นต้น

 


ความสำเร็จ

บริษัทแอมเวย์มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความมั่นคง
ให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ พร้อมทั้งการสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพในฐานะผู้นำที่พร้อมจะตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคหมายเหตุ: รอบปีบัญชีของบริษัทแอมเวย์เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม


เกียรติรางวัลในประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาดดีเด่นประเภทส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับ "โครงการอนุรักษ์ช้าง เพื่อนคู่ป่า" จากการประกวดผลงานการตหลาดดีเด่น
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2537 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาดดีเด่นประเภทบริการสำหรับ "ระบบธุรกิจขายตรงแบบการตลาดหลายชั้นสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค" จากการประกวดผลงาน การตลาดดีเด่น ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2538 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
รางวัลชมเชยผลงานการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2538 สำหรับ "ระบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอมเวย์สูตรเข้มข้นพิเศษ ซูเปอร์คอนเซ็นเทรต"
จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
รางวัลชมเชยสถานประกอบการประเภทพาณิชยกรรมและบริการขนาดกลางดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2540 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยบริษัท AJA EQS (Thailand) Ltd. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2540
รางวัลชมเชยผลงานการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2541 สำหรับแผนงานประชาสัมพันธ์ "แอมเวย์ ขายตรงสีเขียว" จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 แผนงานการตลาดและแผนธุรกิจ SMEs ดีเด่นประจำปี 2543 สำหรับ "ข้าวแอมเวย์ ข้าวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี" จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
รางวัล "ผู้ประกอบธุรกิจพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค" ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่จัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง เนื่องในงานวันคุ้มครองผู้บริโภค '44 จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001:2000 ด้านการให้บริการในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทในพื้นที่
สำนักงานใหญ่ โดยบริษัท AJA Registrars Ltd. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544
ประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ "คุ้มครองผู้บริโภค" จากผลงานการจัดทำ ฉลากสินค้าที่ชัดเจนถูกต้อง ในโครงการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดย
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545
รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค สำหรับโฆษณาชุด "ปลา" โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภทสินค้า จากสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมประชาสัมพันธ์ และสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2546
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2550

 


มิใช่เพียงความมุ่งมั่นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยการมอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดเท่านั้น ...
แอมเวย์ยังตระหนักถึงบุญคุณของสังคมบนผืนแผ่นดินไทยและการใช้ทรัพยากรของโลกใบนี้อย่างคุ้มค่าเสมอมา
ดังนั้น ทุกย่างก้าวที่เราเติบใหญ่ แอมเวย์ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

ปณิธานของแอมเวย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

แอมเวย์เชื่อว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือบุคคลใด นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจในปี 2502 แอมเวย์ได้สร้างและดำรงรักษาชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับว่า เป็นบริษัทที่มีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
สารเซอร์แฟ็คแตนท์หรือสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของแอมเวย์ทุกชนิดล้วนมีคุณสมบัติ
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยจะแตกตัวอย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดปัญหาฟองอากาศที่มากเกินควร
ในแหล่งน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ แอล.โอ.ซี. ผงซักฟอก เอสเอ 8
ผลิตภัณฑ์ล้างจานดิชดรอปส์ ผลิตภัณฑ์ล้างรถ คาร์ วอช เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้น
ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ส่วนใหญ่มีสูตรผสมเข้มข้น ประหยัด ใช้สะดวก และเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมเพราะช่วยลด ปริมาณการซื้อให้น้อยครั้งกว่าปกติ ช่วยลดปริมาณขยะ โดยผลิตภัณฑ์แอมเวย์มีบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ
น้อยกว่าถึง 50-70%

ปลอดจากสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (ซีเอฟซี)
ผลิตภัณฑ์สเปรย์ทุกชนิดที่แอมเวย์ผลิตขึ้นมิได้มีส่วนผสมของสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) ซึ่งเป็นตัวการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลก
ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่ามิได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำลายชั้นโอโซนของโลกให้หมดไปแต่อย่างใด

นำพลาสติกกลับมาแปรรูปใช้ใหม่
ขยะพลาสติกเป็นอันตรายคุกคามสิ่งแวดล้อมโลกเพราะทำให้เกิดขยะมหาศาลทับถมกันนานนับปี โรงงานผลิตของแอมเวย์ได้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว
กลับมาแปรรูปผลิตใช้ใหม่ จึงทำให้ปริมาณขยะพลาสติกลดน้อยลงและยังช่วยประหยัดทรัพยากรซึ่งนำมาทำพลาสติกอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของแอมเวย์บรรจุในกล่องกระดาษที่ย่อยสลายได้ง่ายและนำมาหมุนเวียนผลิตใช้ใหม่ จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติก

เลิกใช้สัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง
แอมเวย์ได้ยกเลิกการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์เพื่อประเมินผลความปลอดภัยต่อมนุษย์ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์มานานนับทศวรรษแล้ว
โดยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ปลอดภัยต่อระบบน้ำทิ้งและน้ำเสีย
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของแอมเวย์ เมื่อทำให้เจือจางตามคำแนะนำบนฉลาก จะปลอดภัยต่อระบบระบายน้ำทิ้งและน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ โดยอาจนำมาใช้
รดน้ำต้นไม้และพืชผักสวนครัวได้ด้วย จึงไม่มีผลเสียหายต่อระบบนิเวศน์ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ดิช ดรอปส์ ผงซักฟอก เอสเอ 8 เป็นต้น

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001: 2004
ระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001: 2000


แอมเวย์ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการนำร่อง ISO 14001 มาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยการริเริ่มของคณะกรรมการนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย โดยบริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 สำหรับสำนักงานใหญ่ และคลังสินค้า ณ ถนนรามคำแหง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2540
นับเป็นธุรกิจบริการแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเป็นองค์กรธุรกิจขายตรงแห่งแรกของโลกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล
ISO 14001 ทั้งยังได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001: 2000 ด้านการให้บริการในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทในพื้นที่สำนักงานใหญ่ โดยบริษัท AJA Registrars Ltd. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544ฉันมิใช่ขยะ...นะจ๊ะ


แอมเวย์ได้ริเริ่มโครงการฉันมิใช่ขยะ....นะจ๊ะ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันเพื่อมุ่งเน้นให้นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยให้นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกส่งคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ที่ใช้แล้วกลับมายังบริษัท ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ แอมเวย์ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ส่งคืนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในโครงการต่างๆ ของสถาบันเพื่อการนำกลับมาใช้
ที่ได้ประโยชน์สูงสุด

แอมเวย์...คนไทยหัวใจอนุรักษ์
สืบเนื่องจากโครงการ "ฉันมิใช่ขยะ...นะจ๊ะ" แอมเวย์ได้จัดการประกวดเพื่อประกาศเกียรติคุณ "นักธุรกิจ แอมเวย์หัวใจอนุรักษ์" ขึ้นครั้งแรกในปี 2542
เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการสร้างแบบอย่างที่ดีในองค์กรนักธุรกิจแอมเวย์ และในปี 2543 ได้ปรับเป็น "แอมเวย์...คนไทยหัวใจอนุรักษ์" เพื่อขยายผลให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นจวบจนปัจจุบัน

อนุรักษ์ช้าง เพื่อนคู่ป่า
ในปี 2536 แอมเวย์ได้ริเริ่มโครงการโดยความร่วมมือของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการ
ศึกษาระบบนิเวศน์ของช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีสาเหตุจากการที่ช้างป่าในบริเวณนี้ลดจำนวนลงเรื่อยๆ จนน่าวิตกว่า สักวันช้างอาจหมดไป
จากป่าอันอุดมสมบูรณ์แถบนี้

แอมเวย์...เยาวชนไทยหัวใจอนุรักษ์
เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความรู้ มีจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาว่างระหว่างปิดเทอมได้อย่างมีคุณค่า แอมเวย์จึงได้จัดโครงการเยาวชนรักสัตว์มาตั้งแต่ปี 2534
และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนปี 2544 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "แอมเวย์...เยาวชนไทยหัวใจอนุรักษ์" โดยแอมเวย์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ในแง่มุมต่างๆ เช่น ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฎพระนคร สวนสัตว์ดุสิต สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สืบสานวัฒนธรรมไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แอมเวย์ได้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยการปลูกจิตสำนึกของพนักงาน
นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์ และประชาชนคนไทยให้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแสดงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมค่าของประเทศชาติ

ธ สถิตในดวงใจ ไทยทั่วหล้า
แอมเวย์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนหลักการแสดงแสง เสียง และสื่อผสมสัญจร "ธ สถิตในดวงใจ ไทยทั่วหล้า" จัดโดยสำนักพระราชวัง เป็นโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ โดยจัดขึ้นใน 8 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

รักษ์อยุธยา มรดกไทย มรดกโลก
โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหรือ "รักษ์อยุธยา มรดกไทย มรดกโลก" ซึ่งแอมเวย์ได้สนับสนุนโครงการร่วมกับ
คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ซึ่งนักธุรกิจแอมเวย์ได้ร่วมกันเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในโครงการ
โดยแอมเวย์ได้มอบเงินสมทบกองทุนรักษ์อยุธยาเป็นจำนวน 3,346,132.99 บาท

บ้านมรดกไทย
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของแอมเวย์ ได้ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะของบ้านไทยเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
และโบราณคดี อาทิ วังบางขุนพรหม วังวรดิษฐ์ วังสวนผักกาด บ้านพิษณุโลก ปาร์คนายเลิศ สถานทูตอเมริกัน สถานทูตฝรั่งเศส เป็นต้น

แบ่งปันเด็กน้อยด้อยโอกาส

แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น มีนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่ กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และสนับสนุนให้แอมเวย์สาขาต่างๆ ทั่วโลกยึดเป็น
นโยบายในการตอบแทนบุญคุณสู่สังคมไทย ซึ่งแอมเวย์ประเทศไทยได้นำมาเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ พ.ศ. 2530 เช่นกัน

มอบห้องปฏิบัติการทางภาษาแก่เยาวชนภาคใต้
นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และนักธุรกิจแอมเวย์
ได้ร่วมกันส่งมอบห้องปฏิบัติการทางภาษา มูลค่าการจัดสร้างทั้งสิ้น 500,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านกะหลิม จ.ภูเก็ต หนึ่งใน
โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิอย่างรุนแรง เพื่อส่งเสริมและเติมเต็มทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้และสื่อการสอนที่ทันสมัย โดยการสนับสนุนครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ "แอมเวย์รวมใจ
บรรเทาพิบัติภัยภาคใต้" ซึ่งมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิเมื่อปี 2548

One by One Campaign
เมื่อมี "หนึ่งผู้ให้" อย่างน้อยต้องมี "หนึ่งผู้รับ" เพียงหนึ่งการให้ของคุณ ทีละคน ทีละคน อาจถึงผู้รับจำนวนมหาศาล นี่เองคือ
แนวคิดซึ่งมูลนิธิยึดเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เสมอมา ภายใต้โครงการ "One by One"

"One by One" เป็นโครงการเพื่อสังคมที่แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น ได้ริเริ่มเพื่อเป็นแนวทางให้แอมเวย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ร่วมกันให้การดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยได้นำแนวทางดังกล่าวมาดำเนิน
กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยให้ดีขึ้น วันนี้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันให้ความช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมคนละไม้ละมือ อนาคตจะมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและได้รับ
โอกาสดีๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้นนับแสนนับล้านคน

ร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย
ในฐานะที่แอมเวย์ประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ประกอบกับจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองทางธุรกิจที่ดี
ของแอมเวย์เอง ส่งผลให้แอมเวย์มุ่งมั่นยืนหยัดที่จะเป็นอีกองค์กรหนึ่ง ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ไทยเองแล้ว ยังได้ร่วมภารกิจต่างๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและจรรโลงเศรษฐกิจที่ดีของสังคมไทยอีกด้วยเช่นกัน

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

ความเป็นมา
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และนักธุรกิจแอมเวย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการดำเนิน กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อตอบแทนบุญคุณของสังคมไทย โดยได้รับการจดทะเบียนมูลนิธิในปี 2545 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบ
ในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทตลอดชีพ ในปี 2546

แนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิ
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต ทั้งเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ด้วยปัจจุบันยังมีเด็ก
และเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสและการดูแลอยู่เป็นจำนวนมากมูลนิธิจึงมุ่งเน้นในแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนไทย
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมด้านการศึกษา ดูแลรักษาเด็กและเยาวชนที่มีอาการป่วยหรือมีความพิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือ
เด็กกำพร้า และให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย เช่น
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์และ โครงการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤติ
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด
มอบสนามเด็กเล่นแก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเยาวชนของมูลนิธิรักษ์ไทย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารกิจกรรมของโครงการต่างๆ ของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยได้ที่ www.amwayfoundation.or.th
และสามารถปันน้ำใจบริจาคเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิได้โดย
บริจาคทางธนาณัติ / เช็คขีดคร่อม / ดร๊าฟ โดยสั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย"
บริจาคทางธนาคาร ในนาม "มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย" หมายเลขบัญชี 047-2-46293-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารเอเชีย สาขาสำนักงานสาทร

เราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทย
"แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า"

ที่มา  www.amwayshopping.com

ความคิดเห็น

 1. 1
  อาภากร พินพิสิทธิ์
  อาภากร พินพิสิทธิ์ eung39@yahoo.com 14/08/2009 14:08
  ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณลักษณะของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ ผ่านการรับรอง iso 14001 ค่ะว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างค่ะ {icon4} {icon4}
 2. 2
  svenae
  svenae 04/10/2009 10:57
  ความหมายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM : EMS ) หมายถึงส่วนของระบบการ
  จัดการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโครงสร้างองค์การ การวางแผน ความรับผิดชอบ การปฏิบัติขั้นตอน กระบวนการ และทรัพยากร
  สำหรับการจัดทำ การปฏิบัติให้บรรลุถึงผล การทบทวนและรักษานโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็น ไปตามนโยบาย
  ในการรักษาสิ่งแวดล้อมใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด และไม่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า

  ถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือมีระบบการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงตัวสินค้าเอง ก็รักษาสิ่งแวดล้อมครับ คือผลิตออกมาแล้วไม่ทำลายธรรมชาติไม่ก่อให้กิดสารพิษหรือมลภาวะแก่โลก ตามมาตรฐานครับ
 3. 3
  ไพฑูรย์
  ไพฑูรย์ 13/04/2010 21:25

  ธุรกิจ GDI ธุรกิจที่กำลังเติบโตในไทย
  ธุรกิจที่กำลังเติบโตในไทยเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายแน่นอนเช็คได้
  ทำงานผ่านเน็ต 100%
  สร้างรายได้ บนเน็ต ไม่ขาย ไม่ง้อ ทดลองฟรี7วัน
  ทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต  มีรายได้จริง !
    ไม่ใช่พนักงานขาย
    ไม่มีอบรมต่างจังหวัด
    ทำงานที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ต 100%
    ทำครบ 1 ปี การันตีรายได้ที่ 50,000 บาท/เดือน
    ขอเพียงท่านพร้อมที่จะเรียนรู้และปฏิบัติงาน (อาจจะใช้เวลาวันละ 2-4 ชั่วโมง)
    ศึกษาข้อมูลฟรีที่


     www.paitoonbusiness.ws


  arabertom@yahoo.co.th


  tel.0801917231


   

 4. 4
  Amway อันดับ 1
  Amway อันดับ 1 prasit_amway@hotmail.com 13/03/2011 15:16
  แอมเวย์คือธุรกิจขายตรงอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นผู้นำในสินค้าที่มีคุณภาพยอดนิยมอันดับ 1
 5. 5
  20/06/2012 13:59

  ผมไม่เห็นมีคนที่ได้เงินหรือทำแล้วรวยจากการทำแอมเวย์จริงๆเลยถ้าได้จริงมีตัวตนจริงจับต้องได้ผมจะทำด้วยคน

 6. 6
  ying
  ying karanphat@gmail.com 02/07/2012 12:53

  มาสิคะ จะให้เห็นตัวเป็นๆ จับต้องได้ ว่ารวยต้องทำยังไง เมื่อทราบแล้วคุณจะกล้าทำหรือเปล่านั้นอยู่ที่ตัวคุณ


  karanphat@gmail.com 0874414945

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  การสาธิตสินค้า จรรยาบรรณ Amway  ติดต่อเรา
By วิธีประสบความสำเร็จในธุรกิจ Amway.  
Copyright 2005-2015 All rights reserved.
view